Poplatek za komunální odpad (místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)

 • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Poplatek za komunální odpad (místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)

Základní informace k životní situaci

Místní poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 7/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve které je stanovena ohlašovací povinnost, sazba a splatnost poplatku, možnosti osvobození.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem poplatku za odpad je:

 • fyzická osoba přihlášená k pobytu ve městě včetně cizinců
 • vlastník stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba

Jednat za sebe může poplatník, případně jeho zmocněnec.

Za nezletilého poplatníka je oprávněn jednat jeho zákonný zástupce, zpravidla rodič, případně poručník.

Za poplatníka omezeného ve způsobilosti k právním úkonům je oprávněn jednat jeho opatrovník

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatková povinnost poplatníkovi s pobytem ve městě vznikne dnem jeho přihlášení k pobytu, novorozeným dětem, občanům města, dnem narození.

Poplatníkovi z titulu vlastnictví nemovitosti vznikne poplatková povinnost naplněním podmínek: vlastnictví nemovitosti, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášení poplatkové povinnosti správci poplatku se týká především cizinců s pobytem ve městě a vlastníků nemovitosti, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Odbor komunálních služeb

Žižkova 227/1

591 01  Žďár nad Sázavou

 

Kontaktní osoba: 

Bc. Sylva Pikulová

e-mail: sylva.pikulova@zdarns.cz

tel. kontakt: 566 688 187

 

Ing. Petra Poulová

e-mail: petra.poulova@zdarns.cz

tel. kontakt: 566 688 396

 

dveře č. 112, 4. patro

 

Úřední hodiny:

pondělí, středa   7:30 - 17:00
úterý, čtvrtek      7:30 - 15:00
pátek                  7:30 - 14:30

 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor komunálních služeb


Kontaktní osoba: 

Bc. Sylva Pikulová

e-mail: sylva.pikulova@zdarns.cz

tel. kontakt: 566 688 187

 

Ing. Petra Poulová

e-mail: petra.poulova@zdarns.cz

tel. kontakt: 566 688 396

 

dveře č. 112, 4. patro

 

Úřední hodiny:

pondělí, středa   7:30 - 17:00
úterý, čtvrtek 7:30 - 15:00
pátek 7:30 - 14:30


Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku na kalendářní rok:

 • osoba hlášená k pobytu ve městě - 696 Kč
 • vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby určené k rekreaci - 696 Kč

Zaplatit lze těmito způsoby:

 • bankovním převodem po přihlášení do Portálu Žďáráka
 • běžným bankovním převodem
 • hotově nebo kartou na pokladně MěÚ
 • SIPO

Poplatek je splatný k 30.04. daného kalendářního roku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatek je splatný do 30.04. kalendářního roku. Změny rozhodné pro stanovení poplatkové povinnosti je třeba ohlásit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit po přihlášení do Portálu Žďáráka, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

Adresa e-podatelny: posta@zdarns.cz

ID datové schránky: ybxb3sz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • platná obecně závazná vyhláška města, pro rok 2024 č. 7/2023
 • zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

 • zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vyměření nedoplatku až na trojnásobek nezaplacené částky.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Sylva Pikulová
e-mail: sylva.pikulova@zdarns.cz
Petra Poulová
e-mail: petra.poulova@zdarns.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

05. 01. 2023

Popis byl naposledy aktualizován

12. 01. 2024

Datum konce platnosti popisu

31. 12. 2024

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno